Ontwerp

De industrie heeft te maken met extreme en unieke situaties. Deze exotische omstandigheden vormen de basis om met specifieke kennis een dak optimaal te ontwerpen. Door de juiste materiaalkeuzes, detaillering en voorzieningen toe te passen, wordt er optimaal dak ontworpen dat zorg draagt voor een optimaal gebruik, duurzaamheid en langere levensduur. Er wordt zowel naar de processen binnen het gebouw gekeken als buiten het gebouw die invloed hebben op de dakconstructie. Zo wordt er in samenspraak met de klant een dak ontworpen en ingericht dat bestand is tegen de omgeving en past in het dagelijks gebruik. Dit geldt voor zowel nieuwbouw als renovatie projecten.