Beheer & Onderhoud

HX Industrial roof services richt zich op on-site management. Zorgen worden ontnomen doordat er specialisten worden geplaatst die organiseren en coördineren. Er vindt een 0 meting plaats waarin alle daken in kaart worden gebracht. Er wordt een exploitatiebegroting gemaakt die real-time te openen is zodat de klant ten alle tijden weet wat er de komende maanden/jaren aandacht aan geschonken dient te worden. Verder zorgen we ervoor dat er jaarlijks onderhoud gedaan wordt en de aanwezige veiligheidssystemen gekeurd worden, zodat deze ten alle tijden bruikbaar zijn. Dit vormt de basis voor het beheren, onderhouden en ontzorgen van uw daken.