HSE (Health, Safety & Environment)

Het werken op daken brengt altijd risico’s met zich mee. Het bewust bezig zijn met gezondheid, veiligheid en milieu vormt de basis voor een duurzaam realiseren van werkzaamheden voor mens en milieu. Een gezonde balans tussen mens, milieu, omgeving en het bedrijf. Bij de werkzaamheden die onder HX Industrial Roof Services vallen wordt er rekening gehouden met de HSE aspecten. Afhankelijk van de werkzaamheden wordt er dieper ingezoomd op de HSE aspecten.